JPG.kopie.png

Mijn huisdier is overleden wat nu?

Wij snappen dat u het al moeilijk genoeg heeft in deze periode. Wij begrijpen ook dat u niet weet welke mogelijkheden er zijn om afscheid te nemen van u geliefde huisdier. Wij hebben daarom alles voor u op een rijtje gezet, om u zo goed mogelijk te informeren over alle mogelijkheden.

Op deze pagina vind u alles op het gebied over het overlijden van huisdier en wat er allemaal mogelijk is om een goed afscheid te nemen.  

Wat zijn de mogelijkheden om afscheid te nemen?

Er zijn een aantal mogelijkheden om afscheid te nemen van uw geliefde huisdier. 

  • U kunt uw huisdier begraven bij en dierenbegraafplaats of in eigen achtertuin.

  • U kunt uw huisdier cremeren bij een dierencrematorium.

  • U kunt u huisdier achterlaten bij de dierenarts.

  • U kunt u huisdier doneren voor de wetenschap.

  • Welke mogelijkheden zijn er om uw huisdier te herdenken. 

Larixhof 1.JPG

Dierenbegraafplaats

Er zijn tegenwoordig al heel wat dierenbegraafplaatsen is Nederland en ook verschillende mogelijkheden om uw huisdier te begraven. Er zijn twee soorten begraafplaatsen een gewone begraafplaats en een natuurlijke begraafplaats.

Let er wel op dat dit niet hetzelfde is bij elke dierenbegraafplaats, u kunt bij een dierenbegraafplaats bij u in de buurt overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Begraven

Natuurlijke begraafplaats
Uw overleden huisdier wordt dan bergraven in een speciaal daarvoor aangelegde weide. Er kunnen geen speeltjes of andere attributen zoals een halsbandje worden mee begraven. Op deze manier is de begrafenis heel natuurlijk.

Wetgeving van het begraven van uw huisdier in eigen tuin
De wet verschilt per gemeente, weet u het niet zeker of het mag? Neem contact op met uw gemeente.

U mag uw huisdier begraven in uw eigen tuin of op eigen grond.

Alleen huisdieren die niet gestorven zijn aan een op mens of dier overdraagbare ziekte mogen worden begraven

Het dier moet begraven worden in een graf van minstens 75cm diep.

Er mogen geen plastic zakken of ander slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in. Uw huisdier mag enkel verpakt worden in biologisch afbreekbare materialen.

Er mogen enkel huisdieren/gezelschapsdieren worden begraven, geen landbouwhuisdieren zoals paarden, koeien etc.).

Kolleweidenhof.jpg

Dierencrematorium en uitvaartcentrum voor huisdieren 

Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot het cremeren van uw huisdier. Zo kunt u kiezen voor een individuele crematie, een collectieve crematie of een anonieme crematie. Na de crematie kunt er voor kiezen om u huisdier in een urn te begraven of thuis neer te zetten, ook kunt u het as uitstrooien op een daar bestemde strooiveld voor ( een dieren crematorium heeft daar vaak een speciale plek voor). En het is tegenwoordig ook mogelijk om een klein beetje as van uw huisdier in sieraad te doen.  Alle mogelijk heden kunt u overleggen bij een dierencrematorium bij u in de buurt. Let er wel op dat dit per dierencrematorium verschillend kan zijn.

Individueel crematie
Bij een individuele crematie wordt uw huisdier individueel (apart) gecremeerd.


Collectieve crematie
Indien u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 andere dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven. Er wordt op toegezien dat alle dieren van dezelfde soort zijn, een hondje wordt dus niet gelijktijdig met katten gecremeerd.


Anonieme crematie
Indien u kiest voor een anonieme crematie dan wordt uw huisdier anoniem gecremeerd met 15 of meer andere dieren. Totdat het aantal van 15 is bereikt wordt uw huisdier netjes bewaard in de koeling op het crematorium.

kartonnen dierengrafkist 009.jpg

Uw huisdier achterlaten bij de dierenarts.

Wat gebeurt er met mijn huisdier als ik hem achterlaat bij de dierenarts?

Meestal als u uw huisdier bij de dierenarts achterlaat, gaat u huisdier naar de destructie. Op het moment dat uw huisdier overlijdt en u laat het achter bij de dierenarts dan wordt het door de dierenarts ter destructie aangeboden, het huisdier wordt dan eerst bewaard. Vaak gebeurt dit in een koeling of een vriezer waar uw huisdier gezamenlijk met andere huisdieren worden neergelegd. Lang niet in alle gevallen is er sprake van gekoelde opslag.  Het destructiebedrijf komt in de meeste gevallen eenmaal per week de huisdieren ophalen bij de dierenarts.

kartonnen dierengrafkist 005.jpg

Wat is ter destructie aangeboden?

De destructor vervult een taak die door de overheid wettelijk is vastgelegd in de Destructiewet. In deze wet staat onder meer dat overleden huisdieren met de bestemming destructie verplicht moet worden aangeboden aan een verwerkingsbedrijf. Daarnaast regelt deze wet dat overleden huisdieren na voorbewerking bij een destructiebedrijf dienen te worden vernietigd.

Na het ophalen, verzamelen, breken, pasteuriseren en steriliseren van al het dierlijk materiaal wordt de massa ingedampt, gedroogd en gescheiden in meel en vetten.

De melen en vetten die overblijven na verwerking uw huisdier vermengd met andere dieren, zijn veilige en bruikbare brandstoffen die ter verdere verwerking worden gebruikt. Veelal houdt dit in dat deze reststoffen als brandstof wordt gebruikt voor het opwekken van energie. Op zich is dat een duurzame en nuttige bestemming voor materiaal dat volgens de wet moet worden vernietigd. Let wel, er wordt vaak gedacht dat destructie een soort massacrematie is! Dit is absoluut niet het geval! Bij een crematie gaat een dier volledig heel en ongeschonden in een verbrandingsoven, al dan niet individueel of in een groep. Bij destructie gaat een dier eerst door een shredder en worden alleen de reststoffen (vet en diermeel) verbrand voor de opwekking van energie. De wet schrijft namelijk voor dat de dierlijke restmaterialen slecht 5 mm groot mogen zijn.

Bron: http://www.watisdestructie.nl/

JPG.jpg

Huisdier donderen aan de wetenschap

Sinds 2010 bestaat het dierendonorcodicil. Hiermee kunt u uw overleden huisdier via Stichting Proefdiervrij doneren aan Universiteit Utrecht. Hierdoor hoeven er geen proefdieren meer gefokt en gedood te worden voor anatomielessen aan de universiteit. Dierenartsen in opleiding kunnen veel leren van het onderzoeken van gestorven huisdieren. Zo kan uw huisdier na zijn dood iets betekenen voor de wetenschap. Een mooie gedachte.

Wetenschap en proefdieren geholpen

Aan het dierdonorcodicil zitten wel een aantal voorwaarden. Uw huisdier mag niet meer dan 30 kg wegen en niet door een ongeluk zijn gestorven. Als het hieraan voldoet, kunt u uw dier altijd doneren, maar alleen als uw dierenarts deelneemt aan het project, wordt het vervoer van uw dier naar de Universiteit Utrecht kosteloos geregeld. Op dit moment kunnen dierenartsen in de regio Utrecht (rij-afstand van 35 km van de universiteit) en in de regio Oost (aantal bijbehorende gemeenten, zie https://proefdiervrij.nl/onderwijs/dierdonorcodicil/) zich aanmelden voor het dierdonorcodicil door een mail te sturen naar ddc@proefdiervrij.nl. Is uw dierenarts niet gevestigd in één van de bovengenoemde regio’s, maar wilt u wel uw overleden huisdier doneren aan de Universiteit Utrecht, dan zult u zelf het vervoer van uw overleden huisdier naar de universiteit moeten regelen.

Bron: https://proefdiervrij.nl/onderwijs/dierdonorcodicil/)

10481-2_1.jpg

Herdenkingsmogelijkheden

Er zijn tegenwoordig heel wat mogelijkheden om je huisdier te herdenken en of  bij je te dragen. Deze mogelijk heden kunt u vaak bij een dierencrematorium of begraafplaat overleggen.

U kunt het as van uw huisdier in een sieraad laten zetten, zodat u uw huisdier altijd bij u kunt dragen.

U kunt de poot afdrukt van uw huisdier in gips of klei zetten en deze met een foto er naarst in uw woonkamer zetten.

Ook kunt u een schilderij van uw huisdier laten maken en deze op hangen in uw woonkamer.

Of een foto in 3D in glas of herinneringsmoment in een windlicht, deze mogelijkheid bieden wij ook aan in onze webshop.

U kunt ook uw huisdier begraven in de achtertuin met een bios urn en er een mooi plant uitlaten groeien. Zo heeft u een mooie herdenking.  Deze mogelijkheid bieden wij ook aan in onze webshop.